Soul Motion

‘Soul Motion heeft te maken met liefde’

‘Vertrouw, vertrouw, vertrouw! Alles is goed in dit moment!’

‘Geduld brengt alles!’

‘Neem risico’s en stap uit bekende patronen. Maak grote fouten in je dans!’

‘Niemand kijkt naar je fouten, maar iedereen kijkt naar je schittering!’

Door Vinn Marti

Soul Motion is ontworpen door Vinn Marti (Portland, Oregon, VS). Het is een spirituele oefening van bewust bewegen en dansen. Terwijl de dans als een taal gebruiken, geven we uiting aan onze creatieve geest om onszelf te bevrijden.

Soul Motion creëert een veilige ruimte om opnieuw verbinding te leggen met de waarheid van ons hart. Het is een verpersoonlijking van ons authentieke zelf achter onze persoonlijkheid.We dansen alleen om het element in Soul Motion te ervaren van ‘Ik ben goed, zoals ik nu ben’.

We dansen met een partner om het element in Soul Motion te ervaren van ‘Ik heb niets van jou nodig’.
We dansen met de groep om het element in Soul Motion te ervaren van ‘Iedereen is nodig in de groep! Ik heb de ruimte om bijzondere rollen te spelen’.

Tenslotte komen we thuis om grenzeloos te dansen met het goddelijke, om het element van Soul Motion te ervaren ‘Ik ben één met ALL-ONE. Ik keer terug naar de goddelijke bekoring achter alle woorden.’
Soul Motion stimuleert ons om te dansen vanuit je inspiratie, in plaats van je geheugen. Geschiedenis verandert in het mysterie en de ‘miracles’ van het NU.

Je bent uitgenodigd om Soul Motion te dansen en te beoefenen!