Weiger en zeg Nee tegen de Smart Meter !

Nadat ik terugkwam uit Hawaï en mijn lichaam begon te wennen aan de winterkou in Japan, kreeg ik een angstwekkende mededeling van Tokyo Electronic Company. Ze zeiden dat ze mijn energiemeter wilden vervangen door een slimme meter! Bijna niemand in Japan weet het, maar ik heb gehoord hoe slecht het gezondheidseffect kan zijn. Toen ik vijf of zes jaar geleden in Hawaï was, was er een beweging hiertegen. Dus ik ben op de hoogte van de situatie in Japan. Tot dusver goed, tot een paar dagen geleden!

Ik deed een briefje op mijn huis: ‘Weiger de slimme meter! Vanwege een grote elektromagnetische straling!’ (one Smart Meter has 160 mobile telephone! )Ik was net op tijd om Nee te zeggen! Als ik geen nee had gezegd, zouden ze het vervangen hebben. Binnen een paar dagen hebben ze dit in mijn hele omgeving gedaan!!! Ik ben heel bedroefd hierover en niemand weet wat in de toekomst gaat gebeuren….

Ik sprak met mijn goede vriend in Hawaï en zij zei: “Doe wat je kunt en verspreid de boodschap. Zelfs één persoon kan het verschil maken!”

Het is zo belangrijk om tijd te hebben om de giftige energie uit ons lichaam te dansen, los te laten en schoon te maken. Dus laten we dansen voor onze Miracles !!!

Hier is informatie over de slimme meters.

Click here 1 (from US )

Click here 2 (from UK )

Love and Miracles
Sahaja.